Regulamin

Świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie internetowej www.besenovaweb.pl

Serwis internetowy pod adresem www.besenovaweb.pl, którego właścicielem, administratorem oraz operatorem w Polsce jest Medea Centrum Zdrowego Wypoczynku z siedzibą we Wrocławiu, 53-150, ul. Gajowicka 170/1. NIP: 8951935579, Regon: 021179712, Zezwolenie na prowadzenie działalności turystycznej wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 780/41/2018

Korzystanie z Serwisu wymaga od Klienta zapoznania się ze zrozumieniem, zaakceptowania i przestrzegania treści Regulaminu.

W celu otrzymania aktualnej informacji, dokonania rezerwacji, rezygnacji, zmiany rezerwacji, do postępowania reklamacyjnego prosimy o kontakt z administratorem serwisu, wypełniając formularz kontaktowy, mailowo na adres besenova@besenovaweb.pl albo telefonicznie (kontakt w Polsce): +48 796 092 236.

Treść tej strony ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W celu otrzymania szczegółowej informacji albo oferty administrator potrzebuje wyłącznie dane kontaktowe Klienta (adres e-mail albo numer telefonu).

W celu dokonania rezerwacji administrator potrzebuje wyłącznie następujące dane Klienta: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu.

Nie pobieramy danych kart płatniczych. Rezerwacja bez karty kredytowej.

Szczegóły przetwarzania danych osobowych: https://besenovaweb.pl/kontakt/polityka-prywatnosci-polityka-cookies/

Składając zapytanie ofertowe albo dokonując rezerwację, Klient akceptuje przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji oferty, albo rezerwacji.

Otrzymywanie ofert specjalnych e-mailem. Użytkownik Serwisu może podać swój adres e-mail w celu otrzymywania na ten adres ofert specjalnych. Wpisując adres e-mail, Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), na podany przez Użytkownika adres e-mail.